מימון

יסודות המימון

מרתון שמכין אותך מאפס פיקס למבחן

הלימוד נערך בשיטה יחודית מהירה וקלה לפתרון תכלס למבחן !!!

המרתון כולל את חוברת לימוד, טריקים יחודיים, שיטה ברורה ומהירה לפתרון שאלות ותרגול רב.

 

מרתון הכנה למבחן במימון נפתח בקרוב

הירשמו בהקדם המרתון מכין מ-0 ל-100 עם שיטות ייחודיות שחוסכות מאמץ רב ומפשטות את החומר. אז אם רוצים לקבל ציון גבוה בקלות צרו קשר!

יסודות/תורת המימון

סילבוס הקורס :

מרתון מימון 

שיעור 1 – (4 שעות) 

חלק ראשון

הנחות המימון הבסיסיות

ערך עתידי של סכום יחיד

ערך עתידי של תזרים מזומנים

ערך נכחי של סכום יחיד

ערך נכחי של תזרים מזומנים

ערך נכחי של תזרים מזומנים אין – סופי

שאלות בסיסיות בערכים עתידיים ונוכחיים

שאלות מסוג פנסיה

שאלות מסוג אפשרויות תשלומים

שאלות מסוג חישוב תמחור עלות רכוש

חלק שני

ריבית נקובה

ריבית אפקטיבית

מעבר מריבית נקובה לריבית אפקטיבית

מעבר מריבית אפקטיבית ארוכה לריבית אפקטיבית קצרה

ריבית אפקטיבית ממוצעת

ריבית תחילת תקופתית ע"י נוסחא

חישוב עמלה כריבית תחילת תקופתית

ריבית תחילת תקופתית לפי תזרים מזומנים

שאלות משולבות היוונים וריביות

לוחות סילוקין (רגיל , שפיצר , גרייס , הלוואה עומדת)

שיעור 2 – (4 שעות) 

חלק ראשון

כלל הענ"נ (NPV)

כלל השת"פ (IRR)

כלל מדד הרווחיות (PI)

מציאת ענ"נ פשוט

מציאת שת"פ פשוט

מציאת מדד רווחיות פשוט

מציאת קו (גרף) הענ"נ

חישוב וציור ענ"נ הפרשי ומשמעותו

שאלות תיאורטיות על הכללים וקו הענ"נ

שאלות חישוביות על הכללים וקו הענ"נ

חלק שני

מציאת ענ"נ לפרוייקט בעולם עם מיסים ע"פ נוסחא

מציאת ענ"נ לפרוייקט בעולם עם מיסים ע"פ טבלה

מציאת ענ"נ כדאיות החלפת רכוש חד פעמית

מציאת ענ"נ רכישה מבחוץ מול ענ"נ ייצור עצמי

מציאת ענ"נ כדאיות החלפה אופטימלית והשוואת אופקים

כללים להשוואת אופקים

שיעור 3 – (4 שעות) – יחידה 8

חלק ראשון

מודל תוחלת שונות לבחירה בין השקעות בודדות

מציאת תוחלת ושונות של ענ"נ

מודל דומיננטיות סטוכסטית מסדר ראשון

מודל דומיננטיות סטוכסטית מסדר שני

מודל תוחלת התועלת

בניית תיק המכיל 2 נכסים מסוכנים

שאלות מסוג בחירה בין תיקים

בניית תיק המכיל יותר מ-2 נכסים מסוכנים – תיאורטי

חלק שני

הוספת נכס חסר סיכון לתיק השקעות מסוכן

שאלות מסוג בניית קו CML

מציאת שיעור תשואה נדרש על מנייה/נכס בודד לפי CAPM

שאלות מסוג בניית קו SML

שיעור 4 – (4 שעות) 

חלק ראשון

חומר תיאורטי על שוק האג"חים

ענ"נ של חכירה

נקודת איזון מימונית

חומר תיאורטי על מניות

חלוקת מניות הטבה

שאלות תיאורטיות

חלק שני

מודליאני מילר בעולם ללא מיסים

מודליאני מילר בעולם עם מיסים

מודל גורדון לתמחור מניות (דיבידנד קבוע , צומח ומשתנה)

מציאת מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC)

בגלל שירד חלק מהחומר נלמד גם את יחידות 1-4

במפגש זה.

שיעור 5 – (4 שעות) – כל החומר

חלק ראשון

חזרה על החומר

פתרון שאלות לפי יחידות

חלק שני

פתרון מבחנים.

שאלות ותשובות לתירגול לפי נושאים:

היוונים PV ו- FV